خالص درآمد ارزی یا Net Foreign Factor Income چیست؟ خالص درآمد ارزی، حاصل اختلاف تولید ناخالص ملی GNP و تولید ناخالص داخلی GDP است و به‌صورت ریاضی داریم: NFFI = GNP – GDP ساختار NFFI…