با یک نگاه ساده به چارت قیمت، این‌طور به نظر می‌رسد که به‌سادگی می‌توان پول به دست آورد. بااین‌حال بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اقدامات قیمت را در زمان واقعی نمی‌بینند. در عوض…