Pi پول رایگان نیست. این یک پروژه بلند مدت است که موفقیت آن به کمک جمعی اعضای آن بستگی دارد. Pi  چیست؟ Pi یک ارز دیجیتال جدید برای افراد با کاربری روزمره است…