IOTA به منظور ذخیره و مدیریت نمایش های عددی به روشی منحصر به فرد، یک ساختار داده متفاوت را با نام Tangle توسعه داده است. این ساختار اجازه می دهد تا IOTA با…