تراکنش دیجیتال چیست؟ تراکنش دیجیتال یک سیتم یکپارچه است که شامل یک یا چند طرف معامله می شود، به طوری که تراکنش ها بدون نیاز به پول نقد انجام می شوند. تراکنش دیجیتال…