سه الگوی صعودی/نزولی چیست؟

سه صعود خارجی یا سه صعود نزولی یک الگوی سه-شمعی بازگشتی است که در الگوهای شمعی یا Candlestick chart وجود دارد.

ساختار سه صعود/نزول خارجی

سه صعود خارجی، یک الگوی بازگشتی صعودی درنمودار های شمعی با ویژگی های زیر است؛

  • بازار نزولی است
  • اولین شمع، مشکی یا پُر است
  • شمع دوم خالی با بدنه بلند است به طوری که اولین شمع را در بر گرفته است
  • شمع سوم توخالی با قیمت بسته شدن بالاتر از شمع دوم است

به همین ترتیب، سه نزول خارجی، یک الگوی بازگشتی نزولی درنمودار های شمعی با ویژگی های زیر است؛

  • بازار صعودی است
  • اولین شمع، سفید یا خالی باشداست
  • شمع دوم مشکی با بدنه بلند است به طوری که اولین شمع را در بر گرفته است
  • شمع سوم توخالی با قیمت بسته شدن بالاتر از شمع دوم است

شمع اول نشان دهنده پایان روند فعلی است و شمع دوم این نظریه را تائید می کند و
آخرین شمع به روند جدید شتاب می دهد.

سه منظومه خارجی، الگویی است که اغلب اوقات در چارت های تکنیکال به وقوع می پیوندد و نشانگر قابل اطمینانی از تغییر است. معامله گران می توانند از این شاخص ها به عنوان سیگنال اولیه خرید یا فروش استفاده کنند، اما همچنان برای دریافت تائید باید از سایر الگوها و اندیکاتورها کمک بگیرند. (همچنین بخوانید؛ استفاده از الگوی شمعی و اسیلاتورها برای معاملات موفق).

روانشناسی منظومه خارجی صعودی

شمع اول، روند نزولی را ادامه می دهد که با قیمت پایانی کمتر از آغازین، نشان دهنده علاقه به فروش و اعتماد به نفسِ فروشندگان است. شمع دوم در قیمت پایین تر باز می شود اما مثبت است و با یک بدنه قوی نشان دهنده قدرت خریداران است. این بخش یک سیگنال است که به فروشندگان در TP یا اصلاح SL کمک می کند. قیمت همچنان به رشد ادامه می دهد و قیمت را بالاتر از دامنه شمع اول می برد و درنهایت به شکل یک شمعدان صعودی بسته می شود. این روند باعث افزایش اعتماد به نفس و ایجاد سیگنال خرید می شود و زمانی که شمع سوم در بالاترین نقطه نسبت به دو شمع قبلی بسته می شود، شاهد اصلاح روند خواهیم بود.

برای شناخت الگوهای شمعی پیشرفته، کلیک کنید.

روانشناسی منظومه خارجی نزولی

شمع اول، روند صعودی را ادامه می دهد که با قیمت پایانی بالاتر از آغازین، نشان دهنده علاقه به خرید و اعتماد به نفسِ خریداران است. شمع دوم در قیمت بالاتر باز می شود اما منفی است و با یک بدنه قوی نشان دهنده قدرتِ فروشندگان است. این بخش یک سیگنال است که به خریداران در TP یا اصلاح SL راهنمای می کند. قیمت همچنان به روند کاهشی ادامه می دهد و قیمت را پایین تر از دامنه شمع اول می برد و درنهایت به شکل یک شمعدان نزولی بسته می شود. این روند باعث افزایش اعتماد به نفس و ایجاد سیگنال فروش می شود و زمانی که شمع سوم در پایین ترین نقطه نسبت به دو شمع قبلی بسته می شود، شاهد اصلاح روند خواهیم بود.

برای دریافت سایر مقالات مرتبط، اینجا کلیک کنید.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان