اطلاعات نماد

نام نماد

نام شرکت

نام صنعت

وضعیت

بازار

حجم مبنا

واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

سرمایه گذاری ها

مجاز

بورس-بازاردوم

۱۸۰۰۰۰۰

بنیادی

بروزرسانی

آخرین قیمت

قیمت پایانی

ارزش

قیمت مجاز

بازه روز

۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۱,۵۷۷ (۲٫۵۳)

۱,۶۱۳ (۰٫۳۱)

۴۰۶,۲۸۰,۸۰۶

۱,۵۳۳ – ۱,۶۹۳

۱,۵۳۳ – ۱,۶۹۳

اولین معامله

قیمت دیروز

Eps پیش بینی

Eps واقعی

Forward P/E

Trailing P/E

 ۱,۵۸۰

۱,۶۱۸

۲۲۴

۲۱

۷٫۲

۷۶٫۸۱

تکنیکال

پنجره زمانی

ردیف داده ها

تعداد اندیکاتورها

سطوح مقاومت

سطوح حمایت

حد ضرر

حد سود

روزانه

۳۱۰

۹

۱۹۴۸ – ۱۸۳۴

۱۵۳۴

نظر اندیکاتورها

ردیف

اندیکاتور

نظر

۱

RSI

۲

SMA 20Day

۳

EMA 12Day

موقعیت خرید

۴

EMA 26 Day

۵

Stochastic

۶

OBV

۷

CCI

۸

MFI

۹

ROC

موقعیت خرید

خلاصه پیشنهاد ها

موقعیت خرید

موقعیت فروش

بدون نظر

۲ ۰ ۷

توجه: تمامی نظرات اندیکاتورها باتوجه به الگوریتم محاسباتی گروه مشاوران مالی سامان مشخص شده است.

پیشنهاد مشاوران ما: درصورت داشتن سهم، نگهداری و درصورت تمایل به خرید صبر کنید تا کانال کوتاه مدت به سمت بالا شکسته شود.