اطلاعات نماد
نام نماد نام شرکت نام صنعت وضعیت بازار حجم مبنا
وکادو تکادو سرمایه گذاریها  مجاز پایه فرابورس ۱
بنیادی
بروزرسانی آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش قیمت مجاز بازه روز
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۴,۶۴۴ ۱۰ ۴,۶۴۴ ۱۰ ۴,۱۸۶,۷۹۰,۴۱۵ ۳,۸۰۰ – ۴,۶۴۴ ۴,۲۲۰ – ۴,۶۴۴
اولین معامله قیمت دیروز Eps پیش بینی Eps واقعی Forward P/E Trailing P/E
۴,۲۲۰ ۴,۲۲۲
تکنیکال
پنجره زمانی ردیف داده ها تعداد اندیکاتورها سطوح مقاومت سطوح حمایت حد ضرر حد سود
روزانه ۳۱۰ ۹ ۴۶۸۷-۴۹۷۵ ۴۳۲۶ ۳۸۹۵ ۵۱۰۲
نظر اندیکاتورها
ردیف اندیکاتور نظر
۱ RSI خرید
۲ SMA 20Day خرید
۳ EMA 12Day خرید
۴ EMA 26 Day خرید
۵ Stochastic خرید
۶ OBV خرید
۷ CCI خرید
۸ MFI خرید
۹ ROC خرید
خلاصه پیشنهادها
موقعیت خرید موقعیت فروش بدون نظر
۹ ۰ ۰
چارت قیمت
پیشنهاد مشاوران ما
پیشنهاد خرید در حجم بالا