موج چیست؟

یک الگوی رفتاری از بازار است که افتان و خیزان قابل توجهی را تجربه می کند. موج ها را می توان در رفتار مصرف کننده و روند قیمت شناسایی کرد. سرمایه گذارانی که سعی در کسب سود از روند بازار دارند به موج سواران معروف هستند. موج در مباحث مالی به موارد گوناگونی اشاره دارد که براساس هر بخش متفاوت است.

برخی از تحلیلگران تکنیکال به منظور پیش بینی روند قیمت سهام در بازار سعی در استفاده از الگوی امواج الیوت دارند. این فرضیه سعی در پیش بینی حرکت آتی قیمت سهام دارد چرا که براساس این نظریه، الگوهای روند به صورت تکراری و در قالب موج های صعودی و نزولی تکرار می شوند. این نظریه انواع متعددی از امواج را شامل می شود، از جمله امواج انگیزشی، امواج ایمپالس و امواج اصلاحی. این نظریه بیشتر ذهنی است و تفسیر هر معامله گر می تواند با تفسیر دیگران متفاوت باشد. کل ایده نظریه امواج بر خلاف سایر الگوهای تحلیل تکنیکال، یک ساختار منظم ندارد که بتوان به سادگی  با دنبال کردن آن ساختار به سود رسید. تحلیل براساس امواج می تواند یک بینش به تحلیلگر بدهد تا حرکات قیمت سهام را به صورت عمیق تر درک کند.

همچنین بخوانید؛ مقدمه ای بر نظریه امواج الیوت

انواع الگوهای موج الیوت

مو های حرکتی یا انگیزشی، بخش اول نظریه الیوت را تشکیل می دهند. این موج ها همیشه در جهت حرکت روند بزرگتر هستند و به پنج موج کوچکتر تقسیم می شوند. این امواج به ترتیب ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ برچسب گذاری می شوند. در طول موج حرکتی، دو نوع کوچکتر از زیر امواج وجود دارند: موج انگیزشی و موج مورب.

  • موج انگیزشی: شایع ترین الگو، موج انگیزشی است و به راحتی قابل شناسایی است. مانند همه امواج حرکتی، شامل پنج موج ریز می شود؛ سه موج از آنها امواج انگیزشی هستند و دو موج اصلاح کننده آن ها را دنبال می کنند. این یک ساختار ۵-۳-۵-۳-۵ است. با این حال این ساختار برای شکل گیری نیازمند رعایت سه قانون غیر قابل تغییر هستند. اگر یکی از این قوانین نقض شده باشد، ساختار موج کامل نیست و باید امواج مشکوک دوباره برچسب گذاری شوند. سه قانون وجود دارد: موج دو نمی تواند بیش از ۱۰۰ درصد موج اول را رد کند؛ موج سه هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج بین امواج یک، سه و پنج باشد و هر ریز موج به طور صد درصد موج قبلی را اصلاح نمی کند.
  • موج مورب: دومین نوع از موج انگیزشی است. مانند همه امواج انگیزشی، این موج نیز در جهت روند بزرگتر است. همچنین از پنج ریز موج تشکیل می شود. وجه تمایز این الگو این است که کمی گسترده تر به نظر می رسد. همچنین ریز موج ها ممکن است لزوماً پنج عدد نباشند. درست مانند موج قبلی، هر ریز موج به طور صد درصد موج قبلی را اصلاح نمی کند، موج سه کوچکترین موج نیست و موج دو نمی تواند بیش از ۱۰۰ درصد موج اول را رد کند.

همچنین بخوانید؛ معامله گری با امواج الیوت

منبع: گروه مشاوران مالی سامان