محاسبات What-If چیست؟

محاسبات What-If یک خروجی از مدل‌های مالی با فرض‌های مختلف است. اگر X به مدل اضافه شود، آنگاه چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟- محاسبات What-If بر روی پارامترهای اقتصادی برای کنترل واریانس در پایان مدل مالی بر اساس سطوح ورودی فرضی مانند نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ مبادلات ارزی برای تولید ناخالص داخلی بکار می‌رود. این محاسبات در یک صفحه گسترده نرم‌افزاری باید انجام شود. هرچند که محاسبات What-If به‌عنوان تحلیل حساسیت و آزمون استرس هم بکار گرفته می‌شود. (همچنین بخوانید؛ ده تابع پرکاربرد مالی در اکسل).

زمانی که مدل مالی به‌درستی نوشته شود، محاسبات What-If به‌سادگی انجام‌پذیر خواهند بود. هر تعدادی از متغیرهای ورودی مدل را می‌توان تغییر داد تا تأثیر متغیرها بر خروجی مشخص شود. اکثر شرکت‌ها مدل‌های مالی را برای نیازهای داخلی بودجه و ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های موردنظر خود توسعه داده‌اند. برای مثال، در یک مدل جریان نقدی تخفیف یافته که برای ارزیابی قابلیت حیات یک پروژه استفاده می‌شود، تغییرات در نرخ تنزیل می‌تواند منجر به دامنه وسیعی در ارزش فعلی خالص پروژه شود. (برای دانلود DCF می توانید اینجا کلیک کنید). مزیت کلی محاسبات این است که مدل را تحت سناریوهای مختلف ارزیابی می‌کنند.

محاسبات What-If در WallStreet

وال‌استریت نمی‌تواند بدون spreadsheets کار کند. اینکه آیا بانکدار در ادغام و خرید است، یک تحلیلگر ریسک یا مدیر فروش در حال اجرای مدل‌های VaR. محاسبات What-If در مدل‌های مالی به‌طورمعمول برای حساب‌های احتمالی مختلف که برای ارزش‌گذاری یک هدف خرید/ادغام، نسبت قیمت به سود سهام و یا انطباق مجموعه‌ای از معاملات مشتق شده با پارامترهای خطر تأثیر می‌گذارد، بکار برده می‌شود. هشدارهایی که در انتهای محاسبات ظاهر می‌شود ممکن است به دلایل؛ الف) مدل به‌درستی تنظیم‌نشده است، ب) خروجی‌ها منطبق با ورودی‌ها نیست، باشد. همان‌طور که در بحران مالی اخیر دیدم که محاسبات “اگر آنگاه” شکست خوردند چراکه تعداد زیادی از مدل‌ها بدون در نظر گرفتن تنظیمات اولیه باهم ادغام‌شده به‌علاوه اینکه فرض‌های مدل اشتباه تعریف‌شده بودند.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان