محروم شدن از ارثی عظیم وضعیتی نیست که اکثر مردم آن را مطلوب بدانند. اما گاهی اوقات وقتی شخصی می میرد و وصیت وی خوانده می شود ، محتوای آن بازماندگان شوکه می کند. اگر از ارث محروم شدید ، برخی مراحل حساس به زمان وجود دارد که باید برای روشن کردن حداقل آنچه اتفاق افتاده است انجام دهید – و شاید آن را به چالش بکشید. در اکثر موارد ، برای کنار گذاشته شدن شرایط وصیت نامه باید اختلال ذهنی مرحوم یا کلاهبرداری صریح را ثابت کنید.

همچنین در خصوص سلامت مالی، اینجا اطلاعات بیشتری کسب کنید.

درباره هزینه ها قضاوت کنید

قبل از این که وکیل بگیرید و یا رفتار وکیل وصیت نامه را تحت نظر بگیرید ، به فکر دوم هوشیارانه باشید. اگر عضو خانواده نیستید و در وصیت نامه قبلی هرگز از شما نام برده نشده است ، هیچ جایی برای اعتراض در این وصیت نامه را ندارید. اگر (متوفی) قبلاً در مورد ارث با شما صحبت کرده است ، هرچه یادتان هست یادداشت کنید. با استفاده از این ، ارزش پولی (پول یا دارایی) را تخمین بزنید. اگر این موضوع هرگز مورد بحث قرار نگرفت اما به طور ضمنی مورد تأیید قرار گرفته بوده است ، باید بر اساس اطلاعاتی که از املاک وصیت کننده دارید ، برآوردی کم و زیاد داشته باشید.

اگر این مبلغ برای تأمین هزینه مشاوره با وکیل کافی نیست ، ای موضوع را رها کنید. چرا که برخی از بدترین دعاوی ارثی هزینه های حقوقی بیشتری نسبت به ارث دارند. بنابراین ، قبل از شروع دعاوی حقوقی، خوب فکر کنید.

(صندوق امانات بانک چه کاربردهایی دارد؟)

یک نسخه از وصیت نامه بگیرید

هرکسی که یک وصیت نامه ایجاد کند حرف آخر را می زند در مورد اینکه وارث کیست و نیست. اگر فکر می کنید وصیت نامه تحت فشار یا اختلالات ذهنی متوفی تغییر کرده است، وصیت نامه فعلی ، نسخه های قبلی و لیستی از دارایی ها را از وکیل بخواهید.

یک وکیل خوب معمولاً نسخه های وصیت نامه را مقایسه می کند و هرگونه تغییر قابل توجه را یادداشت می کند. بنابراین این احتمال وجود دارد که اخطاریه از طرف وکیل اولین سرنخ شما باشد که از وصیت نامه حذف شده اید. اگر قبل از تغییر وصیت نامه به شما چیزی گفته نشود ، می توانید یک نسخه از دادگاه تقاضا کنید. همچنین به شما گفته خواهد شد که چه مدت باید با این وصیت نامه مخالفت کنید. بهتر است بخواهید یک وکیل به شما کمک کند تا نسخه را زودتر دریافت کنید.