جدول زمانی بازارهای سهام جهانی، وضعیت محلی فعلی (باز ، بسته یا تعطیلات) را برای 11 بورس سهام در سطح جهان نشان می دهد. اطلاعات نمایش داده شده براساس اطلاعات موجود جمع آوری شده از بورس های مختلف سهام در سراسر جهان است.

کشورهای مختلف تعطیلات خود را در روزهای متفاوت جشن می گیرند و هر بورس اوراق بهادار ساعت کاری یا روزهای کاری مختص به خود را دارد.

بعلاوه، برخی از بازارهای سهام از بسته شدن زودهنگام (معاملات نیمه روز) استفاده می کنند و از صبح تا 13:00 (یعنی یک روز پس از روز شکرگذاری در آمریکا) یا ساعات بعد از ظهر – از 13:00 تا تعطیلی (روز بعد از جشن) فعالیت می کنند ( Mardi Gras) در برزیل).

بازارهای جهانی گاهی اوقات دچار تعطیلی های پیش بینی نشده نیز می شوند. استفاده از این داده ها با توجه به برنامه؛ باز / بسته / تعطیلات به اختیار شما است. دانشنامه مالی سامان هیچ گونه مسئولیتی در قبال تأخیر در به روزرسانی محتوا یا تغییر ساعت کاری آخرین لحظه کار در بازارهای سهام جهانی را ندارد.

در حالی که تمام تلاش برای تهیه کامل ترین و دقیق ترین اطلاعات انجام خواهد شد، اما هیچ یک از اطلاعات موجود در این سایت صحیح نیست و هر چیزی که در اینجا نمایش داده می شود باید منوط به بررسی بازار محلی باشد.

داده ها و اطلاعات فقط به منظور استفاده آسان با اهداف اطلاعاتی بصری ارائه می شوند و برای اهداف دقیق معاملاتی در نظر گرفته نشده اند.

 • NYSE New York Stock Exchange            09:30-16:00
 • TSE Tokyo Stock Exchange               09:00-11:30 – 12:30-15:00
 • LSE London Stock Exchange               08:00-16:30
 • HKE Hong Kong Stock Exchange            09:30-16:00
 • NSE National Stock Exchange of India 09:00-15:30
 • BM&F Bovespa Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros de Sao Paulo 10:00-17:00
 • ASX Australian Securities Exchange            10:00-16:00
 • FWB Frankfurt Stock Exchange – Deutsche Borse               08:00-20:00
 • RTS Russian Trading System               09:30-19:00
 • JSE Johannesburg Stock Exchange            09:00-17:00
 • DIFX Dubai International Financial Exchange- now NASDAQ Dubai  10:00-14:00
 • SSE Shanghai Stock Exchange               09:15-11:30 – 13:00-15:00
 • NZSX New Zealand Stock Exchange            10:00-17:00
 • TSX Toronto Stock Exchange               09:30-16:00
 • SGX Singapore Stock Exchange            09:00-12:00 – 13:00-17:00